Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Povinně zveřejňované informace

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Buk č. 2-2019 - poplatek z pobytu.pdf

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška obce Buk č. 3-2019.pdf - poplatek ze psů

1.1.2020

Veřejná vyhláška MZe.pdf

14.9.2017

Obecně závazná vyhláška 12017[1].pdf

3.7.2017

Obecně závazná vyhláška č.2/2004 o místních poplatcích

26.5.2004

Obecně závazná vyhláška č. 5./2004 - Požární řád obce

21.5.2004

Vnitřní směrnice OÚ Buk pro rok 2006

1.1.2006

Příloha č.2 k vnitřní směrnici OÚ Buk pro rok 2006

1.1.2006

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy - TATO OZV SE PŘIPRAVUJE DO ELEKTRONICKÉ PODOBY

19.8.2005

Obecně závazná vyhláška č.1/2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.3/2004 o místním poplatku  za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - TATO OZV SE PŘIPRAVUJE DO ELEKTRONICKÉ PODOBY

13.6.2006
Vyhláška o poplatcích 1.1.2008

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Usnesení zastupitelstva

30. 11. Ondřej

Zítra: Iva

www.idos.cz

http://pocasi.chmi.cz/index.html/

Slavnosti medu na Včelné

Historické fotografie

V případě, jestli máte někdo doma také takovéto historické fotografie, prosíme o zapůjčení na obecní úřad, aby bylo je možné naskenovat a umístit také na internet. Případně můžete zaslat na e-mail: mraz.zdenek@gmail.com
Děkujeme


http://obecbuk.rajce.net/Historicke_fotografie

Fotografie od roku 2004

Na tomto odkazu naleznete všechny fotografie z akcí, které se v Buku událi od roku 2004 až do současnosti,

Fotografie

 

www.portal.gov.cz

Návštěvnost stránek

130688